Japanilainen Olympus tutkii spektriväriteknologiaa Joensuussa

13.3.2013

Tekes rahoittaa poikkitieteellistä tutkimusprojektia kahdella miljoonalla

Itä-Suomen yliopisto on saanut Tekesiltä kahden miljoonan euron rahoituksen spektriväriteknologian kehittämiseen. Poikkitieteellisessä tutkimusprojektissa ovat mukana Olympus Corporation, Exel Composites Oyj, Abloy Oy ja Phillips-Medisize Oy. Lisäksi projektiin osallistuu Itä-Suomen yliopiston biologian laitos sekä fotoniikan tutkimus.

Tutkimusprojektissa keskitytään spektrikuvantamisen ja kuva-analyysin uudistamiseen uusille sovellusaloille. Spektrikuvantamisella tarkoitetaan kohteen värin kuvaamista perinteisen kolmeväriteknologian, eli RGB-kuvantamisen, sijasta useilla kymmenillä tai sadoilla osaväreillä. Esimerkiksi sateenkaaren väreistä kolmeväriteknologia mittaisi punaisen, vihreän ja sinisen osuutta. Spektriväriteknologia sen sijaan mittaisi sinisen ja punaisen väliltä satoja osavärejä.

”Vaatekaupassa saman värisiltä näyttävän takin ja housujen välillä voidaan ulkona päivänvalossa nähdä selvä väriero. Spektrikuvantamista käyttämällä takin ja housujen väriero selviää ilman ulos menemistä. Samalla tavalla voidaan hallita esimerkiksi maalien ja tapettien värierot”, kertoo professori Markku Hauta-Kasari Itä-Suomen yliopistosta. Lisäksi kuvaus voidaan tehdä ihmissilmälle näkymättömällä alueilla, eli ultravioletti- tai infrapuna-alueilla. Projektissa tutkitaan spektrikuvauksen ja spektrikuva-analyysin soveltamista esimerkiksi ympäristön tilan seurantaan sekä vaativiin teollisuuden laadunvalvontatehtäviin.

”Ympäristön seurannassa tutkimuskohteena on esimerkiksi puiden ja kasvien lehdistä, maasta tai vedestä tehtävä optinen mittaus. Teollisuuden laadunvalvonnassa pääkohteena on muovituotteiden pinnan laatu. Muita kohteita ovat esimerkiksi lääketeollisuuden tuotteet. Yritysten mukanaolo varmistaa, että projekti palvelee teollisuuden todellisia tarpeita ja olosuhteita”, sanoo hankkeen vastuullinen johtaja professori Markku Hauta-Kasari.

Optiikkaan ja kuvantamiseen keskittyneen japanilaisen suuryhtiö Olympus Corporationin kiinnostus Joensuun seudun fotoniikan ja spektriväritutkimuksen osaamiseen on syntynyt pitkäaikaisen yhteistyön tuloksena. Kahden viime vuoden aikana on otettu merkittäviä kehitysaskelia laajamittaisen yhteistyön aloittamiseksi. Tunnusteluja on luotsannut Joensuun Tiedepuisto Oy:n Nanoteknologian klusteriohjelman kehityspäällikkö Juha Purmonen.

”Olympus on vahvistanut olevansa projektissa mukana ja harkitsevansa myös uuden tutkimuskeskuksen perustamista Eurooppaan, nykyisten Japanissa ja Piilaaksossa sijaitsevien keskusten lisäksi. Nyt aloitetun projektin kautta on täysi mahdollisuus saada Euroopan tutkimuskeskus sijoittumaan Suomeen ja synnyttää sen myötä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Suomessa”, Juha Purmonen Joensuun Tiedepuistosta sanoo.

Joensuun laaja-alainen fotoniikkaosaaminen on muodostumassa perustaksi muidenkin kansallisten ja kansainvälisten yritysten tutkimuskeskuksien sijoittumiselle Joensuuhun.

Lisätietoja:

Professori Markku Hauta-Kasari, puh. 050 405 6231, Itä-Suomen yliopisto
Kehityspäällikkö Juha Purmonen, puh. 050 354 3832, Joensuun Tiedepuisto Oy