Menestys

Fotoniikkaosaaja on nuorekas, dynaaminen ja eteenpäin pyrkivä. Hän menee menestymään, ei hakemaan kokemusta.

Opiskellessa ei edes ymmärtänyt kuinka iso merkitys fotoniikalla on. Monet nykyiset suuret kehitysaskeleet aina optisilla kuiduilla toteutetuista laajakaistayhteyksistä aurinkoenergiaan hyödyntävät fotoniikkaa.

- Jarkko J. Saarinen, akatemiatutkija, Åbo Akademi

Fotoniikka työelämässä

Fotoniikka yhdistyy monella tapaa maailman megatrendeihin. Esimerkiksi energia-ala on saanut uusia mahdollisuuksia fotoniikan myötä. Avain puhtaampaan energiaan on auringonvalon laajamittainen ja edullinen hyötykäyttö.

Myös lääketiede tulee mullistumaan uusien solutasolla kuvantavien menetelmien avulla. Tulevaisuudessa voidaan mitata ihmisen verenkierron proteiineja, syöpämarkkereita, ja verenkiertoon pystytään syöttämään nanopartikkeleita, jotka vaikuttavat vain syöpäsoluihin.

Joensuu

Oma maailma olisi hyvin erilainen ilman joensuun fysiikkaa. Joensuusta alkanut polku johti Kanadaan ja Japaniin, joiden myötä fotoniikan maailmasta on tullut osa identiteettiä. Verkostoituminen alkoi jo Joensuussa, jossa professorit ja muut asiantuntijat ottivat opiskelijat osaksi laajempaa yhteisöä.

Tarkkuus

Fotoniikan osaajalla on terävä näkö. Hän näkee pitkälle ja tarkasti.

Ilman fotoniikkaa Maailma olisi pimeä paikka. Myös kulutuselektroniikan alalla fotoniikkaa hyödynnetään nykyisin lähes kaikessa: kännyköissä, kameroissa ja konsolipeleissä.

- Henna Pietarinen, projektinjohtaja, Murata Electronics

Fotoniikka työelämässä

Fotoniikka on tulevaisuuden ala. Ymmärrys fotoniikan soveltamismahdollisuuksista on heräämässä. Kehittämisen kannalta potentiaalia on, ja työvoiman kysyntä kasvaa niin Suomessa kuin maailmallakin.

Fotoniikan koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia myös elektroniikka-alalla. Koulutus mahdollistaa keskustelun teknisistä asioista, ja mikrosysteemikomponentteja tehdään pitkälti samantyyppisillä prosesseilla kuin fotoniikan komponenttejakin. Työnantajan kannalta fotoniikan koulutus tarjoaa sekä riittävän osaamisen että hyvän näkemyksen etenkin optiikan soveltamiseen.

Joensuu

Oppiskellessani Joensuussa, kiinnostuin fotoniikasta fysiikan ja matematiikan myötä. Työllistymismahdollisuudet teollisuuden puolella näyttivät jo opiskelujeni alkuvaiheessa hyviltä. Fotoniikka tuli mukaan

Joensuun laboratorioiden ja professoreiden ansiosta. Soveltavan tutkimuksen taso Joensuussa on maailmanluokkaa, ja projektityötä tehdään myös suoraan yritysmaailman tarpeisiin. Syventävien ja laajentavien opintojen myötä astuinkin suoraan työelämään.

Monitaitoisuus

Fotoniikkaosaaja on globaali insinööri-tiedemies, joka osaa hyödyntää taitojaan monessa eri yhteydessä.

1970-luvulla alkanut fotoniikan ja lasertekniikan yleistyminen jatkaa kehityskulkua, jonka aiempia merkittäviä innovaatioita olivat elektroniikka ja valon luonteen ymmärtäminen.

- Albert Manninen, tutkija, Mittatekniikan keskus (MIKES)

Fotoniikka työelämässä

Opiskelijan kannalta fotoniikka merkitsee tulevaisuuden ja tämän päivän tekniikoita. Fotoniikka on tullut ajankohtaiseksi niin lääketieteeseen kuin arkielämäänkin, josta esimerkkeinä käyvät laser-leikkaukset ja bluray-soittimet. Trendi on selkeä.

Työssäni mittatekniikan tutkimuksessa hyödynnän fotoniikkaa lidar-, neste- ja kaasumittauksissa ja laitekehityksessä. Optinen mittaus yleistyy ja fotoniikka on kasvava trendi kaikessa tekniikassa kautta linjan. Ja kehitys tapahtuu valtavalla vauhdilla.

Joensuu

Opinnoissa vaikuttivat optisesti orientoituneet professorit ja luennoitsijat, joiden ansiosta kiinnostuin fotoniikasta. Fotoniikan maisteriopinnot antoivat Joensuusta mukaan erinomaiset perusteet, joista on ollut hyötyä niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin.